BMX & 4X 13.–14. októbra 2007: Informácie

Plagát BMX & 4X 13.–14. októbra 2007

English information

13. október (sobota)
– Majstrovstvá Slovenska 4X
– Preteky 4X hobby
– Slovenský pohár BMX

Časový rozpis

4X registrácia 8:00–9:00
tréning 8:30–9:30
kvalifikácia 10:00
štart pretekov 13:00
BMX registrácia 11:00–12:00
tréning 11:30–12:30
štart pretekov 13:00

Kategórie

4X MSR muži, ženy
4X hobby do 12, 13–16, 17+
BMX do 6, 7/8, 9/10, 11/12, 13/14, 15/16, J/M, Cr14−, Cr29−, Cr30+

Štartovné

4X MSR obidve kategórie 200 Sk
4X hobby všetky kategórie 100 Sk
BMX J/M 300 Sk
ostatné kategórie 200 Sk

Ceny

4X MSR obidve kategórie medaile a finančné
4X hobby všetky kategórie vecné
BMX J/M finančné
ostatné kategórie poháre a vecné

Podmienky účasti
– prilba, rukavice, chrániče
– horský alebo bikrosový bicykel v dobrom technickom stave
– pre 4X hobby nie je potrebná licencia
– do 18 rokov písomný súhlas zákonného zástupcu

14. október (nedeľa)
– Preteky MTB
– OPEN
– Slovenský pohár BMX

Časový rozpis

registrácia 8:00–9:00
tréning 8:30–9:30
kvalifikácia 10:00

Kategórie

MTB do 6, 7/8, 9/10, 11/12, 13/14, 15/16, 17+
dievčatá štartujú spolu s chlapcami o rok mladšími
OPEN
BMX do 6, 7/8, 9/10, 11/12, 13/14, 15/16, J/M, Cr14−, Cr29−, Cr30+

Štartovné

MTB všetky kategórie 50 Sk
OPEN 100 Sk
BMX J/M 300 Sk
ostatné kategórie 200 Sk

Ceny

MTB všetky kategórie poháre a vecné
OPEN finančné
BMX J/M finančné
ostatné kategórie poháre a vecné

Podmienky účasti
– prilba, rukavice, chrániče
– horský alebo bikrosový bicykel v dobrom technickom stave
– pre OPEN a MTB hobby nie je potrebná licencia
– do 18 rokov písomný súhlas zákonného zástupcu

Súčasťou podujatia bude cykloburza a tombola.