1. kolo Slovenského pohára MTB XC 2006: Informácie

„O CENU DOMU ŠPORTU CAPRICORN
1. kolo Slovenského pohára MTB XC 2006“

Usporiadateľ
Slovenský zväz cyklistiky

Organizačno-technický realizátor
BMX klub Košický šarkaň

Dátum pretekov
nedeľa 14. mája 2006

Miesto konania
Jahodná – športovo-rekreačné stredisko (tu je mapka)

Prezentácia
Jahodná – čajovňa od 8:00.
Uzávierka pol hodinu pred štartom každej kategórie.

Časový rozpis
08:30 hod. – porada vedúcich tímov s riaditeľom preteku a hlavným rozhodcom
10:00 hod. – štart kategórie Mini (chlapci a dievčatá)
10:20 hod. – štart kategórií Mladší žiaci a žiačky
10:50 hod. – štart kategórií Muži II + Veteráni A, B, C + Starší žiaci, žiačky + kadetky
12:30 hod. – štart kategórií Muži Elite + Ženy + Juniorky + Kadeti + Juniori
Vyhlásenie výsledkov 20 min. po dojazde poslednej kategórie.

Riaditeľ pretekov
Ing. arch. Alexander Lami, Štítová 2, 040 01  Košice (0905 323 767)

Tajomník pretekov
Ing. arch. Jana Lamiová, Štítová 2, 040 01  Košice (0905 630 307)

Hlavný rozhodca
Karol Mlynár

Zdravotné zabezpečenie
sanitka + 2 zdravotníci (Záchranná služba Rastislavova 43, Košice)

Spracovanie výsledkov
všetci pretekári čipy, časomiera, veľkoplošná obrazovka s priebežnými výsledkami

Štartovné
mini, mladší a starší žiaci a žiačky: 30,– Sk
kadet, junior: 60,– Sk
muži elite, ženy, masters A,B,C, muži II: 100,– Sk
Pretekárom bude umožnené požiadať o licenciu SZC priamo pri prezentácii.

Kategórie
mini chlapci, mini dievčatá (1996 a neskôr)
mladší žiaci, mladšie žiačky (1994 a 1995)
starší žiaci, staršie žiačky (1992 a 1993)
kadeti, kadetky (1990 a 1991)
juniori, juniorky (1988 a 1989)
muži elite, ženy (1977–1987)
masters A (1967–1976)
masters B (1957–1966)
masters C (1965 a skôr)
muži II (1987 a neskôr)

Dĺžky tratí
podľa Súťažného poriadku SP MTB

Odmeny
finančné ceny (Sk):

1.m 2.m 3.m 4.m 5.m
muži elite 1 500,– 800,– 600,– 300,– 200,–
juniori, muži II 800,– 600,– 400,– 200,– 100,–
ženy, juniorky 600,– 400,– 300,–
veteráni A,B,C 500,– 300,– 200,–
kadeti, kadetky 400,– 200,– 100,–

ostatné kategórie – prví traja vecné ceny.

Stravovanie
bufety a reštaurácie na Jahodnej

Ubytovanie
organizátor nezabezpečuje, rezervácie na www.jahodna.sk

Hygienické zariadenia
WC a sprchy v priestore štartu a cieľa

Umývanie bicyklov
vo vyhradených priestoroch na Jahodnej

Podmienky štartu
Platná licencia SZC, alebo iná národná licencia pre rok 2006.
Preukaz poistenca zdravotnej poisťovne.
Riadne upevnená cyklistická prilba počas celých pretekov.

Rôzne
Pretekári štartujú na vlastné nebezpečie a na náklady vysielajúceho klubu. Usporiadateľ neručí za škody vzniknuté pretekárom resp. nimi spôsobené.
Preteká sa podľa platných pravidiel SZC a UCI pre preteky na horských bicykloch na rok 2006.

Informácie
www.capricorn.sk, lami@zoznam.sk, 0905 323 767, 0905 630 307