Národná cyklistická súťaž 2006: Informácie

Usporiadateľ
BMX klub Košický šarkaň a ŠK Capricorn

Termín
13. 5. 2006

Riaditeľ pretekov
Ing. arch. Alexander Lami

Hlavný rozhodca
Miroslav Sokol

Informácie
Ing. arch. A. Lami 0905 323 767, lami@zoznam.sk, www.ncs.sk

Zdravotná služba
Záchranná služba Rastislavova 43, Košice

Štart – cieľ
Jahodná, športovo-rekreačné stredisko (tu je mapka)

Prezentácia
12:00 – 13:00 v mieste štartu

Štart
14:00 Mikro, po dojazde do cieľa postupne ďalšie kategórie

Štartovné
všetky kategórie štartujú zdarma

Ceny
prví traja v kategórii diplom a ceny DEMA

Protesty
písomne hlavnému rozhodcovi do 15 min. po skončení kategórie

Typ pretekov
cross-country

Pretekári umiestnení na 1. - 4. mieste postupových kategórií postupujú priamo do celoštátneho finále NCS, ktoré sa uskutoční 18. júna 2006 v Kremnici.

Kategórie a dĺžky tratí

vek ročník nar. dĺžka trate
nepostupové (chlapci a dievčatá)
Mikro do 6 2000 a neskôr 600 m
Mili 7 – 8 1998 – 1999 1 200 m
postupové (chlapci a dievčatá)
Mini 9 – 10 1996 – 1997 2 500 m
Mladší žiaci (-čky) 11 – 12 1994 – 1995 3 000 m
Starší žiaci (-čky) 13 – 14 1992 – 1993 5 000 m
Dorastenci (-ky) 15 – 16 1990 – 1991 6 000 m
Juniori (-ky) 17 – 18 1998 – 1989 9 000 m
Hobby, V.I.P. (muži, ženy) od 19 1987 a skôr 9 000 m

Predpis
1. Pretekov sa môže zúčastniť každý, kto sa preukáže platným preukazom poistenca.
2. Pretekárov mladších ako 18 rokov prihlasuje osoba staršia ako 18 rokov.
3. Všetci účastníci pretekov štartujú na vlastné nebezpečie.
4. Pretekári nevybavení cyklistickou prilbou nebudú pripustení na štart pretekov.
5. U postupových kategórií doporučujeme horský, crossový alebo trekkingový bicykel.
6. Usporiadateľ nezodpovedá za škody pretekárom vzniknuté, ani nimi spôsobené.
7. Pretekári sú povinní riadiť sa pred štartom a počas pretekov pokynmi usporiadateľov.
8. Pretekár môže štartovať len vo svojej kategórii.
9. Pri porušení týchto pravidiel je usporiadateľ oprávnený pretekára vylúčiť z pretekov.