Národná cyklistická súťaž 2008: Informácie

Usporiadateľ
BMX klub Košický šarkaň

Termín
15. septembra 2008 (utorok)

Riaditeľ pretekov
Ing. arch. Alexander Lami

Hlavný rozhodca
Ing. Ján Paulík

Informácie
www.sarkan.d42.sk, www.ncs.sk

Zdravotná služba
Záchranná služba Rastislavova 43, Košice

Hlásateľ
Ing. Daniel Tomčo

Štart – cieľ
ZŠ Lechkého, sídlisko KVP

Prezentácia
9:00 – 10:00 ZŠ Lechkého, sídlisko KVP

Štart
10:30 Mikro, po dojazde pretekárov do cieľa postupne ďalšie kategórie

Štartovné
všetky kategórie štartujú zdarma

Ceny
prví traja v kategórii - medaile a vecné ceny, všetci účastníci diplom, občerstvenie, suvenír

Protesty
protest treba doručiť hlavnému rozhodcovi do 15 minút po skončení kategórie písomne

Typ pretekov
cross-country

Ostatné
pretekári umiestnení na prvých štyroch miestach postupových kategórií postupujú priamo do celoštátneho finále NCS, ktoré sa uskutoční 20. septembra 2008 na Skalke

Kategórie a dĺžky tratí

ročník nar. dĺžka trate
nepostupové (chlapci a dievčatá)
Mikro 2002 a mladší 600 m
Mili 2000 – 2001 1 200 m
Muži (ženy) 1989 a starší 9 000 m
postupové (chlapci a dievčatá)
Mini 1998 – 1999 2 500 m
Mladší žiaci (-čky) 1996 – 1997 3 000 m
Starší žiaci (-čky) 1994 – 1995 5 000 m
Dorastenci (-ky) 1992 – 1993 6 000 m
Juniori (-ky) 1990 – 1991 9 000 m

Predpis
1. Pretekov sa môže zúčastniť každý, kto sa preukáže platným preukazom poistenca.
2. Všetci účastníci pretekov štartujú na vlastné nebezpečie a musia byť vybavení cyklistickou prilbou.
3. U nepostupových kategórií nie je predpísaný typ bicykla, na ktorom sa preteká.
4. U postupových kategórií je určený horský, crossový alebo trekkingový bicykel.
5. Usporiadateľ neručí za škody pretekárom vzniknuté ani nimi spôsobené.
6. Pretekári sú povinní riadiť sa pred štartom a počas pretekov pokynmi usporiadateľov.
7. Pretekár môže štartovať len vo svojej vekovej kategórii.
8. Pri porušení týchto pravidiel je usporiadateľ oprávnený pretekára vylúčiť z pretekov.